जापानमा दैनिकी जीवनका नियमहरु नेपाली भाषा द्वारा सिक्नुहोस


Leaflets → click here

के तपाईलाई जापानमा बस्नु हुदा केही समस्या पर्नगएको या थियो ?

जापानमा सान्ति सित बस्न बाच्नको निम्ति जापानमा दैनिक जीवन का नियमहरु नेपाली भाषामा बुझाउने छु l

फोहोर मैला कसरी फाल्ने वा कसरी राख्ने,

घर भित्र बस्दा पालन गर्नु पर्ने नियमहरु, जस्तै

धेरै राती सम्म ठुलो ठुलो आवाजमा बात वा हल्ला नगर्ने

व्याख्या गर्ने स्थान :-

 

JR कमता स्टेसन पूर्व exit बाट पैदल 5 मिनेट,

 

ओता कुरिचु सोहिसा सेहिकाचु सेन्टर 1/F,

mics ओता कक्षा कोठा

ओता कु. कमता 5 – 13 – 26

 

समय :-  13 : 30 ~ 15 : 30

आइतबार  July,  28 तारिक 2019

 

प्रवेस शुल्क : –  नि: शुल्क

 

आयोजित कर्ता  :- सुसाइ कोकुसाई तोसी ओता क्योकाई ( GOCA )

 

सहयोग :- ओता कु. द्वारा

 

आवेदन गर्ने तरिका :-

 

कृपया यो फारम भरी सकेपछि बहुभाषी परामर्स केन्द्र ( Multiligual Language Center ) मा

पेश गर्नु होला l

बैकल्पिक रुपमातपाईले Fax, e – mail वा    ( mail@ota-goca.or.jp)

①NAME、②AGE、③Nationality、④E-mail、⑤TEL Write ①~⑤in English or Japanese please

 

आवेदन गर्ने अन्तिम मिती :- शुक्रबार,  July 12 तारिक 2019

सुसाई कोकुसाही तोसी ओता क्योकाई

 

Tel :-  03 – 6410 – 7981

Fax :- 03 – 6410 – 7982

e – mail :-  mail@ota-goca.or.jp

URL: https://www.ota-goca.or.jp/ 

 

बहुभाषी परामर्स केन्द्र ( रिसेप्सन काउन्टर )

ओता कु. कमता 5 -13 -26 ओता कुरीचु सोहिसा सेहिकाचु सेन्टर 1/F

 

उदेश्य : जतिपनि नेपालीहरु ओता कु मा बस्छन वा काम गर्छन अथवा ओता कु का स्कुलहरुमा पढाई गर्छन या नेपाली बोल्छन उनीहरु लाई ओता कु मा सहज खुशी तरिकाले बसोबास होस भन्ने उदेश्य ले यो कार्यक्रम गरिएको हो l

 

यो अनुप्रयोग ( Application ) पुरा भएपछि हामी तपाईलाई e – mail द्वारा सम्पर्क गर्नेछौ l

कृपया हाम्रो मेल ( mail@ota-goca.or.jp)

बाट प्राप्त गर्न सक्षम  हुनुहोस l

आयोजित कर्ता : सुसाई कोकुसाई तोसी ओता क्योकाई ( GOCA )

ओता कु. द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम,

 


सूचना